Διοίκηση

Σύμφωνα με τον Ν. 4473/30-5-2017, “Η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λήγει την 31η Αυγούστου 2017, παρατείνεται έως την 30ή Νοεμβρίου 2017.“

Για το διάστημα 1.11.2015-31.8.2017:
Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής κ. Βασίλειος Ζασπάλης.
Αναπληρώτρια του Προέδρου είναι η Καθηγήτρια κ. Αγγελική Λεμονίδου.

Όργανο του τμήματος είναι η συνέλευση.
Η συνέλευση απαρτίζεται (σε ποσοστά που ορίζονται από το νόμο) από το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό (Δ.Ε.Π.), εκπροσώπους των φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών, εκπροσώπους του ειδικού και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του του ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

 
   

  • Ως τώρα διετέλεσαν Πρόεδροι του Τμήματος οι: 

     Πρόεδρος Αναπληρωτής Πρόεδρος
   1983 - 1984: N. Πλατάκης (Κ)  
   1984 - 1986: A. Kαράμπελας (Κ)  
   1986 - 1988: A. Aναγνωστόπουλος (Κ)  
   1988 - 1991: A. Αναγνωστόπουλος (Κ)  
   1991 - 1993: Β. Παπαγεωργίου (Κ) M. Aσσαέλ (AΚ)
   1993 - 1995: Β. Παπαγεωργίου (Κ) M. Aσσαέλ (AΚ)
   1995 - 1997: M. Aσσαέλ (AΚ) Μ. Σταματούδης (AΚ)
   1997 - 1999: Β. Παπαγεωργίου (Κ) M. Aσσαέλ (Κ)
   1999 - 2001: Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ) Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (AΚ)
   2001 - 2003: Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ) Μ. Λιακοπούλου (Κ)
   2002 Φεβρ.: Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ) (μετά την παραίτηση του
   Γ. Σακελλαρόπουλου)
   2003 - 2005: Β. Παπαγεωργίου (Κ) Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ)
   2005 - 2007: Β. Παπαγεωργίου (Κ) Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ)
   2007 - 2009: Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ) Σπ. Αναστασιάδης (K)
   2009 - 2010: Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ) M. Aσσαέλ (Κ)
   2011 - 2012: Κ. Κυπαρισσίδης (Κ) M. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ)
   2013: Γ. Παπακώστας(Κ), καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών M. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ)
   2013 - 2015: M. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ) M. Στουκίδης (Κ)

  Τμήμα

  Αρχική

  Τμήμα

  Προσωπικό

  Προπτυχιακά

  Μεταπτυχιακά

  Φοιτητικά

  Ανακοινώσεις

  Επικοινωνία

  Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits