Επιτροπές

 • Στο Τμήμα λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές:
 1. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
 2. Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων
 3. Επιτροπή Ανάπτυξης-Στρατηγικής-Εξωστρέφειας
 4. Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων
 5. Επιτροπή Κτιριακών Υποδομών
 6. Επιτροπή Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών
 7. Επιτροπή Κινητικότητας
 8. Επιτροπή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
 9. Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος και Προγράμματος Εξετάσεων
 10. Επιτροπή Μεγάλων Οργάνων
lab_xm_3

  Τα  μέλη των παραπάνω επιτροπών  βρίσκονται εδώ.pdf_button

Τμήμα

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits