Δικτυακά Μαθήματα

Εξάμηνο Μάθημα Διδάσκοντες Ιστοχώρος 
(Έτος έναρξης)
Υλικό Μαθήματος
2ο Αναλυτική Χημεία Ρ. Τζήμου ,
Μ. Μήτρακας
https://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Οκτώβριος 2011)
-
2ο Εργαστήριο Χημείας ΙΙ -
Αναλυτική Χημεία
Ρ. Τζήμου ,
Κ. Σικαλίδης,
Μ. Μήτρακας,
Ι. Γεωργίου,
Σ. Ποιμενίδης
https://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Οκτώβριος 2011)
-
3ο Ισοζύγια Μάζας & Ενέργειας Γ. Σταυρόπουλος,
Ε. Σιδηροπούλου
https://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Σεπτέμβριος 2005)
Παρουσιάσεις
4ο Εφαρμογές Η/Υ και
Χημική Μηχανική
Ε. Σιδηροπούλου,
Χ. Χατζηδούκας,
Σ. Μαστρογεωργόπουλος
https://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Φεβρουάριος 2008)
-
4ο Εργαστήριο Χημείας IV Κ. Παναγιώτου,
Κ. Καρατάσος,
Δ. Μισοπολινού,
Ν. Μοσχούδης,
Κ. Τζοάνας
https://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Νοέμβριος 2010)
-
5ο Φυσικές Διεργασίες Ι Μ. Ασσαέλ http://transp.eng.auth.gr/unit_op/
Το πρώτο δικτυακό μάθημα (Μάρτιος 1999)
-
5ο Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών Ι Β. Ζασπάλης http://philon.cheng.auth.gr/lmt/
(Οκτώβριος 2010)
Σημειώσεις
6ο Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών ΙI Β. Ζασπάλης http://philon.cheng.auth.gr/lmt/
(Φεβρουάριος 2011)
Σημειώσεις
Ασκήσεις
6ο Σχεδιασμός Χημικών
Αντιδραστήρων I
Α. Ζαμπανιώτου,
Ε. Σιδηροπούλου
http://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Μάρτιος 2008)
-
6ο Δυναμική Προσομοίωση
Διεργασιών
Κ. Κυπαρισσίδης,
Χ. Χατζηδούκας,
Σ. Μαστρογεωργόπουλος
http://lpre.cperi.certh.gr/auth/
(Μάρτιος 2008)
-
6ο Διοίκηση Επιχειρήσεων Μ. Γεωργιάδης -
Μάρτιος 2010
Σημειώσεις
7ο Μεταφορά Μάζας Μ. Ασσαέλ
(Οκτώβριος 2010)
-
7ο Ρύθμιση Συστημάτων Κ. Κυπαρισσίδης,
Χ. Χατζηδούκας,
Σ. Μαστρογεωργόπουλος
http://lpre.cperi.certh.gr/auth/
(Ιούνιος 2008)
Θέματα
7ο Σχεδιασμός Χημικών
Αντιδραστήρων ΙΙ
Κ. Κυπαρισσίδης,
Ε. Σιδηροπούλου
http://lpre.cperi.certh.gr/auth/
(Ιούνιος 2008)
http://blackboard.lib.auth.gr/
(Νοέμβριος 2013)
-
7ο Ενεργειακές Πρώτες ύλες Α. Λεμονίδου -
(Νοέμβριος 2009)
Παρουσιάσεις
8ο Εργαστήριο
Χημικής Μηχανικής ΙΙ
Α. Λεμονίδου,
Σ. Παράς, Α. Μουζά,
Γ. Σταυρόπουλος,
Ε. Σιδηροπούλου,
Χ. Χατζηδούκας,
Σπ.Μαστρογεωργόπουλος,
Φ. Λαμπρόπουλος,
Α. Λέκκας, Δ. Πέννας
-
(Μάϊος 2012)
Άσκηση 5
9ο Καταλυτικές Διεργασίες Γ. Σταυρόπουλος,
Ε. Διαμαντοπούλου
-
(Ιανουάριος 2012)
-Επίλυση προβλημάτων 
-Σημειώσεις
-Μεθοδολογία
Επιλογή Πολυφασική Ροή σε συσκευές διεργασιών και στη Βιοϊατρική Μηχανική  Σ. Παράς http://philon.cheng.auth.gr/site/lectures.html
(Δεκέμβριος 2001)
-
Επιλογή Μετρήσεις σε Διεργασίες
Χημικής Μηχανικής
Σ. Παράς http://philon.cheng.auth.gr/site/lectures.html
(Δεκέμβριος 2001)
-
Επιλογή Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών Κ. Καρατάσος -
(Νοέμβριος 2010)
-
Επιλογή Βιομηχανική Ανόργανη Χημεία Κ. Σικαλίδης,
Σπ. Χατζησπύρου
-
(Φεβρουάριος 2011)
Σημειώσεις
Επιλογή Χημεία Περιβάλλοντος Αθ. Σαλίφογλου,
Σπ. Χατζησπύρου
-
(Φεβρουάριος 2011)
Σημειώσεις
Επιλογή Χημεία Φυσικών Προϊόντων Α. Ασημοπούλου http://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Μάρτιος 2011)
-
Επιλογή Φαρμακευτική Τεχνολογία Α. Ασημοπούλου http://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Μάρτιος 2011)
-
Επιλογή Διεργασιές Παραγωγής Συμβατικών και Εναλλακτικών Καυσίμων με Χαμηλό Αποτύπωμα Άνθρακα Α. Λεμονίδου -
(Μάιος 2015)
Παρουσιάσεις
Επιλογή Εργαστήριο Εμβάθυνσης στην Ενόργανη Ανάλυση Ρ. Τζήμου,
Μ. Μήτρακας,
Ι. Γεωργίου,
Σ. Ποιμενίδης
http://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Οκτώβριος 2011)
-
Επιλογή Υγιεινή και Ασφάλεια στη Βιομηχανία Ρ. Τζήμου,
Ι. Γεωργίου
http://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Οκτώβριος 2011)
-
Επιλογή Εξοικονόμηση Ενέργειας Γ. Σταυρόπουλος -
(Μάρτιος 2012)
Σημειώσεις
Επιλογή Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων και
Στερεών Καυσίμων
Δ. Σαρηγιάννης,
Α. Ζαμπανιώτου,
Γ. Σταυρόπουλος,
Ξ. Ντάμπου 
-
(Νοέμβριος 2012)
Σημειώσεις
Επιλογή Εργαστήριο
Ενεργειακών Διεργασιών
Α. Λεμονίδου,
Α. Ζαμπανιώτου, Α. Κωνσταντόπουλος,
Γ. Σταυρόπουλος,
Φ. Λαμπρόπουλος,
Α. Λέκκας
-
(Νοέμβριος 2012)
Άσκηση 2
Επιλογή Εργαστήριο
Περιβάλλοντος
Α. Λεμονίδου,
M. Μήτρακας, Γ. Σταυρόπουλος,
Ξ. Ντάμπου,
Δ. Πέννας
-
(Νοέμβριος 2012)
Άσκηση 6

Μαθήματα

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits