Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Οδηγός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΠΘ 2016-2017

1. Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Χημική Μηχανική", το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Πληροφορίες: http://gp.cheng.auth.gr/el

2. Το Τμήμα συμμετέχει επίσης σε 2 Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  1. Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών
    Στο Διατμηματικό αυτό πρόγραμμα συμμετέχουν τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και το Τμήμα Χημείας.
    Πληροφορίες: http://eng.auth.gr/dtpy/
  2. Προστασία, Συντήρηση & Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού
    Στο Διατμηματικό αυτό πρόγραμμα συμμετέχουν τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών.
    Πληροφορίες: http://prosynapo.web.auth.gr/ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
lab_zaspalis2

Μεταπτυχιακά

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits