Διδακτορικό Δίπλωμα

Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών έχουν εκπονηθεί ήδη 223 διδακτορικές διατριβές και σήμερα εκπονούνται 76 διδακτορικές διατριβές (Νοέμβριος 2016).


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 20 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
(Καταληκτική ημερομηνία: 14.07.2017)


ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
11/11/2016


DSC01527a
phd_ork
Για την εκπόνηση διατριβής δίνονται τα ακόλουθα βοηθητικά έγγραφα:
  1. Αίτηση Υποψηφίου
  2. Πρόταση Μέλους Δ.Ε.Π.
  3. Ημερομηνίες Υποβολής & Διεκπεραίωσης

Μεταπτυχιακά

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits