Προκηρύξεις / Εκλογές

Προκηρύξεις


Έτος 2017
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών Υποβληθείσες υποψηφιότητες
Επίκουρου Καθηγητή
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP1571
(εξέλιξη κ.Τσιβιντζέλη)
" Φυσικοχημεία με έμφαση
στα υπερκρίσιμα ρευστά"
409/4-5-2017 τ.Γ’ 11.07.2017 Λ.Τζούνης, Αθ.Μηλιώνης, Ι.Τσιβιντζέλης, Π.Τρωγάδας
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «(1) Πειραματική και θεωρητική φυσικοχημεία διεργασιών με Υπερκρίσιμα Ρευστά. (2) Φυσικοχημεία διεργασιών παραγωγής νανοϋλικών και βιοϋλικών με πράσινη τεχνολογία. (3) Φυσικοχημεία υψηλών πιέσεων, ισορροπία φάσεων και θεωρία καταστατικών εξισώσεων».
Αναπληρωτή Καθηγητή
Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:2222431, Νέος Κωδικός APP802
(εξέλιξη κ.Ασημοπούλου)
" Εφαρμοσμένη Οργανική
Χημεία -
Φυσικά Προϊόντα "
111/8-2-2017 τ.Γ’ 18.04.2017 Σ.Κιτσινέλης, Αθ.Μηλιώνης, Α.Ασημοπούλου
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά: «Απομόνωση και καθαρισμός δραστικών ουσιών από φυσικά προϊόντα (φυτικοί, ζωικοί, θαλάσσιοι οργανισμοί και μικροοργανισμοί), μελέτη χημικής σύστασης φυσικών προϊόντων, ταυτοποίηση ουσιών από φυσικά προϊόντα – προσδιορισμός χημικής δομής με χρήση αναλυτικών τεχνικών – χαρακτηρισμός βιολογικά ενεργών συστατικών – ποσοτικός προσδιορισμός, μελέτη σταθερότητας φυσικών δραστικών ουσιών, βιοσύνθεση δευτερογενών μεταβολιτών στα φυσικά προϊόντα, βιολογικές δράσεις φυσικών προϊόντων και δραστικών τους συστατικών, τεχνολογική αξιοποίηση φυσικών προϊόντων – εφαρμογές (φάρμακα, πρόσθετα τροφίμων, λειτουργικά τρόφιμα, καλλυντικά κ.α.), συσχέτιση χημικής δομής-βιολογικής δράσης, σύνθεση και ημισύνθεση φυσικών προϊόντων».

Έτος 2016
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών Υποβληθείσες υποψηφιότητες
Καθηγητή
Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:2016221, Νέος Κωδικός APP328
" Μηχανική Διεργασιών
Τροφίμων "
1294/19-12-2016 τ.Γ’ 28.02.2017 Ζ.Ζιάκα, Χ.Ριτζούλης
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Περιεχόμενο του επιστημονικού πεδίου: Όλα τα πεδία που σχετίζονται με τη βιομηχανοποιημένη παραγωγή τροφίμων, όπως οι φυσικές και χημικές διεργασίες επεξεργασίας και παραγωγής καθώς και τεχνολογίες ελέγχου, συντήρησης, συσκευασίας και σχεδιασμού νέων ή βελτιωμένων τροφίμων.
Αναπληρωτή Καθηγητή
Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:2016376, Νέος Κωδικός APP333
" Μηχανική Διεργασιών
Τροφίμων"
1294/19-12-2016 τ.Γ’ 28.02.2017 Γ.Βέρρος, Α.Γόντικας, Μ.Καλαμάκη, Ζ.Ζιάκα, Κ.Νικηφορίδης, Κ.Γκατζιώνης
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Περιεχόμενο του επιστημονικού πεδίου: Όλα τα πεδία που σχετίζονται με τη βιομηχανοποιημένη παραγωγή τροφίμων, όπως οι φυσικές και χημικές διεργασίες επεξεργασίας και παραγωγής καθώς και τεχνολογίες ελέγχου, συντήρησης, συσκευασίας και σχεδιασμού νέων ή βελτιωμένων τροφίμων.
Επίκουρου Καθηγητή
Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:2016559, Νέος Κωδικός APP337
" Μηχανική Διεργασιών
Τροφίμων "
1294/19-12-2016 τ.Γ’ 28.02.2017 Α.Σεραφειμίδου, Α.Γόντικας, Π.Βαρελτζής, Κ.Νικηφορίδης, Ι.Λιούμπας, Ι.Μεταξά, Κ.Γκατζιώνης, Ε.Στρατή
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Περιεχόμενο του επιστημονικού πεδίου: Όλα τα πεδία που σχετίζονται με τη βιομηχανοποιημένη παραγωγή τροφίμων, όπως οι φυσικές και χημικές διεργασίες επεξεργασίας και παραγωγής καθώς και τεχνολογίες ελέγχου, συντήρησης, συσκευασίας και σχεδιασμού νέων ή βελτιωμένων τροφίμων.
Καθηγητή
Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:1946976, Νέος Κωδικός APP319
" Μηχανική Συστημάτων
Διεργασιών "
1252/7-12-2016 τ.Γ’ 15.02.2017 Α.Αρμάος, Ζ.Ζιάκα
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Το περιεχόμενο του επιστημονικού πεδίου της θέσης: Σχεδιασμός, προσομοίωση, λειτουργία και βελτιστοποίηση φυσικών και χημικών διεργασιών και συστημάτων αυτών που σχετίζονται με τις βιομηχανίες διεργασιών γενικά (π.χ. χημικών, πετροχημικών, μεταλλευμάτων, τροφίμων, πολυμερών, φαρμακευτικών), κατά προτίμηση δε με τις βιομηχανίες τροφίμων/ αγροτικών προϊόντων και φαρμακευτικών.
Αναπληρωτή Καθηγητή
Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:1947470, Νέος Κωδικός APP316
" Μηχανική Συστημάτων
Διεργασιών "
1252/7-12-2016 τ.Γ’ 15.02.2017 Λ.Τζούνης, Γ.Βέρρος, Α.Αρμάος, Δ.Βαρβαρέζος, Ζ.Ζιάκα, Κ.Κακοσίμος
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Το περιεχόμενο του επιστημονικού πεδίου της θέσης: Σχεδιασμός, προσομοίωση, λειτουργία και βελτιστοποίηση φυσικών και χημικών διεργασιών και συστημάτων αυτών που σχετίζονται με τις βιομηχανίες διεργασιών γενικά (π.χ. χημικών, πετροχημικών, μεταλλευμάτων, τροφίμων, πολυμερών, φαρμακευτικών), κατά προτίμηση δε με τις βιομηχανίες τροφίμων/ αγροτικών προϊόντων και φαρμακευτικών.
Επίκουρου Καθηγητή
Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:1947717, Νέος Κωδικός APP317
" Μηχανική Συστημάτων
Διεργασιών "
1252/7-12-2016 τ.Γ’ 15.02.2017 Π.Στεφάνου, Κ.Θεολόγος, Λ.Τζούνης, Γ.Καραπέτσας, Π.Τρωγάδας, Ι.Λιούμπας, Δ.Ιψάκης, Κ.Καλογιάννης, Χ.Κουτσού, Ι.Πενλόγλου, Θ.Γκουδούλας, Π.Κεχαγιόπουλος, Δ.Τσαλίκης
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Το περιεχόμενο του επιστημονικού πεδίου της θέσης: Σχεδιασμός, προσομοίωση, λειτουργία και βελτιστοποίηση φυσικών και χημικών διεργασιών και συστημάτων αυτών που σχετίζονται με τις βιομηχανίες διεργασιών γενικά (π.χ. χημικών, πετροχημικών, μεταλλευμάτων, τροφίμων, πολυμερών, φαρμακευτικών), κατά προτίμηση δε με τις βιομηχανίες τροφίμων/ αγροτικών προϊόντων και φαρμακευτικών.
Καθηγητή
Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:1398279
" Οργανική Χημεία " 660/13-7-2016 τ Γ’ 20.09.2016 Α. Κόταλη, Ε. Κυριαζή
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην χημεία (σύνθεση, χημικές ιδιότητες, δράση, φασματοσκοπικές ιδιότητες-ανάλυση, στερεοχημεία, μηχανισμοί, μεταθέσεις, οξειδώσεις) οργανικών ενώσεων (άκυκλων, ισοκυκλικών και ετεροκυκλικών ενώσεων).
Καθηγητή
Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:1179374
" Εφαρμοσμένη Αναλυτική
Χημεία"
327/8-4-2016 τ Γ’ 21.06.2016 Ρ. Τζήμου
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην αναλυτική χημεία περιβάλλοντος και ειδικότερα στην ανάπτυξη ή/και βελτιστοποίηση διαφόρων μεθόδων χημικής ανάλυσης, κυρίως υγρής χρωματογραφίας (HPLC) για τον προσδιορισμό χημικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα. Επίσης στη μελέτη περιβαλλοντικών συστημάτων και φαινομένων όπως υγρή και ξηρή απόθεση ατμοσφαιρικών ρύπων, παρουσία διαφόρων χημικών παραμέτρων σε αέρια, υγρή και σωματιδιακή μορφή στην ατμόσφαιρα, όξινη ατμόσφαιρα (όξινη βροχή, όξινα αεροζόλ), δειγματοληψία και ανάλυση ατμοσφαιρικών σωματιδίων (αεροζόλ) διαφόρων διαστάσεων (με διάμετρο από 0,1 έως 10μm), εφαρμογή διαφόρων στατιστικών μεθόδων ανάλυσης πολλαπλών μεταβλητών για την ταυτοποίηση και ποσοστοποίηση των πηγών εκπομπής ρύπων.

Έτος 2015
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών Υποβληθείσες υποψηφιότητες
Καθηγητή " Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων " 619/1-7-2015 τ Γ’ 10.09.2015 Μ. Γεωργιάδης
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Το περιεχόμενο του επιστημονικού πεδίου της θέσης αφορά στη χρήση ποσοτικών επιστημονικών μεθόδων για την ανάλυση των βιομηχανικών επιχειρήσεων και συστημάτων παραγωγής και με τη βοήθεια αυτών στην αντιμετώπιση και ανάλυση θεμάτων, όπως: • Χρονοπρογραμματισμού και οργάνωσης παραγωγής συνεχών διεργασιών, ενεργειακών διεργασιών και διεργασιών διαλείπουσας λειτουργίας. • Βελτιστοποίησης του σχεδιασμού και λειτουργίας εφοδιαστικών αλυσίδων. • Σχεδιασμού συνολικής παραγωγής. • Ελέγχου παραγωγής και ποιότητας. • Γενικότερων ζητημάτων βιομηχανικής διοίκησης και επιχειρησιακής έρευνας.
Καθηγητή " Φαινόμενα Μεταφοράς με Έμφαση στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική " 551/15-6-2015 τ Γ’ 26.08.2015 Σ. Γιάντσιος
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Η γνωστική περιοχή είναι βασικής σημασίας στη Χημική Μηχανική τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην ερευνητική της διάσταση. Πρόκειται για την εφαρμογή των αρχών που διέπουν τη ροή ρευστών και τη μεταφορά θερμότητας και μάζας, με σκοπό τη μαθηματική ανάλυση και την προσομοίωση φυσικών/φυσικοχημικών διεργασιών και βασικών φαινομένων, μέσω της επίλυσης των εξισώσεων διατήρησης με τη βοήθεια αριθμητικών/υπολογιστικών μεθόδων. Οι εφαρμογές καλύπτουν πληθώρα τομέων της σύγχρονης Χημικής Μηχανικής και εμπεριέχουν πρακτικά προβλήματα φυσικών/φυσικοχημικών διεργασιών αλλά και θεμελιώδη προβλήματα, όπως εμφανίζονται π.χ. σε ροές με διεπιφάνειες, πολυφασικές, σωματιδιακές ροές, ασταθείς και τυρβώδεις ροές, μίγματα και σύνθετα ρευστά. Περιοχές εξειδίκευσης συμπεριλαμβάνουν τη μελέτη φυσικών/φυσικοχημικών διεργασιών και βασικών φαινομένων, την ανάλυση των εξισώσεων μεταφοράς μέσω των τεχνικών της γραμμικής και μη-γραμμικής ευστάθειας και της άμεσης αριθμητικής προσομοίωσης, την ανάπτυξη υπολογιστικών τεχνικών με βάση καθιερωμένες αριθμητικές μεθόδους (φασματικά στοιχεία, πεπερασμένες διαφορές, πεπερασμένα στοιχεία) και τεχνολογίες αιχμής παράλληλων υπολογιστικών συστημάτων με πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών.
Επίκουρου Καθηγητή " Δυναμική Προσομοίωση, Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση Αντιδραστήρων Πολυμερισμού και Βιοχημικών Αντιδραστήρων " 390/29-4-2015 τ Γ’ 06.07.2015 Χ. Χατζηδούκας
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
• Χρήση και ανάπτυξη σύγχρονων εξελιγμένων λογισμικών εργαλείων με επιτηδευμένο περιβάλλον ανοιχτής αρχιτεκτονικής για μαθηματική μοντελοποίηση αντιδραστήρων χημικών και βιοχημικών διεργασιών. • Ανάπτυξη λογισμικού για βιομηχανικές διεργασίες βιοχημικών αντιδραστήρων κυτταρικών καλλιεργειών και αντιδραστήρων πολυμερισμού. • Έλεγχος, ρύθμιση και βελτιστοποίηση χημικών και βιοχημικών αντιδραστήρων σε πραγματικό χρόνο και σε μεταβατικό στάδιο λειτουργίας τους κατά τη μετάβαση από την παραγωγή προϊόντος με κάποιες ποιοτικές προδιαγραφές σε άλλο με διαφορετικές προδιαγραφές. • Γνώση σε διεργασίες βιο-αντιδραστήρων καλλιέργειας μικροοργανισμών (π.χ. βακτήρια, ζύμες) και φωτοσυνθετικών μικροοργανισμών (π.χ., μικροφύκη) για την βέλτιστη παραγωγή βιοχημικών προϊόντων.


Έτος 2014
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών Υποβληθείσες υποψηφιότητες
Αναπληρωτή Καθηγητή " Οπτική Φασματοσκοπία Συμπυκνωμένης Ύλης " 735/10-6-2014 τ. Γ΄ 24.08.2014 Δ. Χριστόφιλος
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Η μελέτη φυσικών ιδιοτήτων των διαφόρων φάσεων της συμπυκνωμένης ύλης με χρήση οπτικών τεχνικών φασματοσκοπίας, όπως Φασματοσκοπία Raman, Φωταύγειας, Φασματοσκοπίες Απορρόφησης στο ορατό, υπέρυθρο, υπεριώδες, μη γραμμικές οπτικές φασματοσκοπίες, κ.α.
Αναπληρωτή Καθηγητή " Αναλυτική Χημεία με Έμφαση στην Επιστήμη του Νερού " 543/28-4-2014 τ. Γ΄ 14.07.2014 Μ. Μήτρακας
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού χημικών παραμέτρων, χρήση αναλυτικών τεχνικών για το χαρακτηρισμό υπόγειων και επιφανειακών νερών και άλλων περιβαλλοντικών συστημάτων. Ανάπτυξη και εφαρμογή διεργασιών επεξεργασίας νερού με χρήση φυσικοχημικών μεθόδων. Ανάπτυξη υλικών για την επεξεργασία πόσιμου νερού και άλλες περιβαλλοντικές εφαρμογές.

 

Έτος 2013
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών Υποβληθείσες υποψηφιότητες
Αναπληρωτή Καθηγητή "Πειραματική Μελέτη και Προσομοίωση Φυσικών και Χημικών Διεργασιών" 760/23-7-2013 τ. Γ΄ 26.09.2013 Α. Μουζά
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
- Aξιοποίηση/ανάπτυξη προηγμένων μη παρεμβατικών πειραματικών τεχνικών για τη μελέτη των ρευστοδυναμικών χαρακτηριστικών συσκευών φυσικών/φυσικοχημικών διεργασιών. 
- Aξιοποίηση/ανάπτυξη λογισμικού για την προσομοίωση των φαινομένων, το σχεδιασμό συσκευών διεργασιών και την τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση παραγωγικών μονάδων.
Αναπληρωτή Καθηγητή "Φυσικοχημεία πολυμερών, κολλοειδών και διαλυμάτων" 262/6-3-2013 τ. Γ΄ 22.05.2013 Κ. Καρατάσος
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
- Δομή και θερμοδυναμική συμπεριφορά συστημάτων πολυμερών, κολλοειδών και διαλυμάτων.
- Χρήση και ανάπτυξη στατιστικομηχανικών μοντέλων και υπολογιστικών μεθόδων για τη μοριακή προσομοίωση και το χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς των ανωτέρω συστημάτων.

 

Έτος 2012
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών Υποβληθείσες υποψηφιότητες
Επίκουρου Καθηγητή
(Μονιμοποίηση)
"Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία-Φυσικά Προϊόντα"     Α. Ασημοπούλου
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Απομόνωση και καθαρισμός δραστικών ουσιών από φυσικά προϊόντα (φυτικοί, ζωικοί, θαλάσσιοι οργανισμοί και μικροοργανισμοί), μελέτη χημικής σύστασης φυσικών προϊόντων, ταυτοποίηση ουσιών από φυσικά προϊόντα – προσδιορισμός χημικής δομής με χρήση αναλυτικών τεχνικών – χαρακτηρισμός βιολογικά ενεργών συστατικών – ποσοτικός προσδιορισμός, μελέτη σταθερότητας φυσικών δραστικών ουσιών, βιοσύνθεση δευτερογενών μεταβολιτών στα φυσικά προϊόντα, βιολογικές δράσεις φυσικών προϊόντων και δραστικών τους συστατικών, τεχνολογική αξιοποίηση φυσικών προϊόντων – εφαρμογές (φάρμακα, πρόσθετα τροφίμων, λειτουργικά τρόφιμα, καλλυντικά κ.α.), συσχέτιση χημικής δομής-βιολογικής δράσης, σύνθεση και ημισύνθεση φυσικών προϊόντων.
Καθηγητή "Βιομηχανικές Ανόργανες Πρώτες Ύλες" 913/31-08-2011 τ.Γ΄ 13.11.2012 Κ. Σικαλίδης
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Χημικός, ορυκτολογικός και τεχνολογικός χαρακτηρισμός βιομηχανικών ανόργανων πρώτων υλών και ανοργάνων υλών γενικότερα, ιδιότητες, τροποποίηση και επεξεργασία τους με στόχο βιομηχανικές περιβαλλοντικές και άλλες εφαρμογές τους.

Υποβληθείσες υποψηφιότητες
Κωνσταντίνος Σικαλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Καθηγητή "Σχεδιασμός θερμοχημικών διεργασιών ανανεώσιμων και ανακυκλούμενων πρώτων υλών" 906/31-08-2011 τ.Γ΄ 13.11.2012 Α. Ζαμπανιώτου
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
- Μελέτη (πειραματική και θεωρητική), σχεδιασμό και κλιμάκωση μεγέθους αντιδραστήρων και μονάδων θερμοχημικής μετατροπής βιομάζας και απορριμάτων, ενσωματώνοντας τις νέες περιβαλλοντικές αρχές σχεδιασμού (Green Process Engineering).
- Ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών και ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής βιοενέργειας, βιοκαυσίμων, υδρογόνου και υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας με περιβαλλοντική ασφάλεια και οικονομική βιωσιμότητα.
- Τη μοντελοποίηση, προσομοίωση, περιβαλλοντική και τεχνοοικονομική αξιολόγηση των παραπάνω διεργασιών και των αναδυόμενων (emerging) μονάδων και τεχνολογιών, και τη βελτιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων, τον χαρακτηρισμό και την εφαρμογή τους.
Αναπληρωτή Καθηγητή "Ηλεκτροχημεία" 50/27-1-2012 τ. Γ΄ 03.04.2012 Γ. Κυριάκου
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Ηλεκτροκατάλυση, ηλεκτροχημική σύνθεση ανόργανων και οργανικών ενώσεων, φαινόμενα διπλοστοιβάδας, φωτοηλεκτροχημεία ημιαγωγών, αποθήκευση και μετατροπή ενέργειας, περιβαλλοντική ηλεκτροχημεία.
Επίκουρου Καθηγητή "Μηχανική Συμπεριφορά των Υλικών" 1227/30-12-2011 τ. Γ΄ 20.03.2012 Γ. Τριανταφυλλίδης,
Δ. Τζέτζης,
Σ.-Α. Παπανικολόπουλος
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Μηχανική συμπεριφορά μετάλλων, διαμεταλλικών ενώσεων και κραμάτων με έμφαση στη θραυστομηχανική και στην ανάλυση αστοχίας κάτω από πραγματικές συνθήκες καταπόνησης. Μορφολογική-χημική ανάλυση διεπιφανειών θραύσης και συσχέτισή τους με το μηχανισμό αστοχίας. Ανάπτυξη μοντέλων πρόληψης αστοχίας της μηχανικής συμπεριφοράς μέσω βελτιστοποίησης των φυσικών και χημικών διεργασιών σύνθεσης των υλικών.
Αναπληρωτή Καθηγητή "Διεργασίες Παραγωγής Βιομηχανικών Τροφίμων" 1111/20-12-2011 τ. Γ΄ 28.02.2012 Κ. Αδαμόπουλος
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Ολική διαχείριση ποιότητας στις βιομηχανίες τροφίμων, Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, Έλεγχοι διεργασιών στην παρασκευή των τροφίμων, Διαδικασίες συσκευασίας και αποθήκευσης τροφίμων, Μοντελοποίηση διεργασιών παραγωγής με χρήση επιλυτών ροής, Μηχανική διεργασιών κατεργασίας τροφίμων, Προβλήματα μηχανικής στις διεργασίες αφυδάτωσης, συμπύκνωσης, τηγανίσματος τροφίμων, Μηχανική ψύξης – κατάψυξης τροφίμων, Μελέτη – σχεδιασμός – λειτουργία βιομηχανικής παραγωγής τροφίμων.

 

Έτος 2011
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών
Καθηγητή "Μελέτη πολυφασικής ροής, με έμφαση στο σχεδιασμό συσκευών διεργασιών" 490/21-7-2011 τ. Γ΄ 28.09.2011
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Πειραματική μελέτη και προσδιορισμό χαρακτηριστικών των πολυφασικών ροών με παρεμβατικές και μη παρεμβατικές μεθόδους και ανάπτυξη και έλεγχο αξιοπιστίας αριθμητικών μοντέλων (κώδικες CFD) προσομοίωσης της λειτουργίας συσκευών-διεργασιών.

 

Έτος 2010
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών
Αναπληρωτή Καθηγητή "Εφαρμογή των αρχών της Χημικής Μηχανικής στο Σχεδιασμό των Κλιμακούμενων Βιοδιεργασιών" 364/10.5.2010 τ.Γ'. 19.07.2010
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Εφαρμογή των αρχών της χημικής μηχανικής στο σχεδιασμό και ανάπτυξη βιοδιεργασιών, με έμφαση στην παραγωγή πολυδύναμων κυττάρων για εφαρμογές αναγεννητικής μηχανικής. (1) Σχεδιασμός και ανάπτυξη βιοδιεργασιών με εφαρμογή των αρχών της χημικής μηχανικής. (2) Ανάπτυξη και δημιουργία κλιμακούμενων διεργασιών για την καλλιέργεια πολυδύναμων κυττάρων και την κατευθυνόμενη διαφοροποίησή τους σε κύτταρα κατάλληλα για κλινικές εφαρμογές (αναγεννητική μηχανική). (3) Εφαρμογή των κλιμακούμενων διεργασιών για την παραγωγή θεραπευτικά χρήσιμων φαινότυπων, με βελτιωμένο κόστος.
Λέκτορα "Φυσικοχημεία με έμφαση στα Υπερκρίσιμα Ρευστά" 351/6.5.2010 τ.Γ΄. 13.07.2010
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
(1) Πειραματική και θεωρητική φυσικοχημεία Διεργασιών με Υπερκρίσιμα Ρευστά. (2) Φυσικοχημεία διεργασιών παραγωγής νανοϋλικών και βιοϋλικών με πράσινη τεχνολογία. (3) Φυσικοχημεία υψηλών πιέσεων και θεωρία καταστατικών εξισώσεων.
Λέκτορα "Περιβάλλον - Αέρια Ρύπανση" 359/7.5.2010 τ.Γ΄. 13.07.2010
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Εφαρμογή των αρχών της Χημικής Μηχανικής στην Ατμοσφαιρική Ρύπανση -Προσομοίωση και Μέτρηση. (1) Ανάπτυξη, σχεδίαση και προγραμματισμός υπολογιστικών αλγορίθμων προσομοίωσης τυρβώδους πεδίου ροής για την ατμοσφαιρική διασπορά αέριων ρύπων σε τρεις διαστάσεις. (2) Εφαρμογές στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών υπολογιστικής ρευστοδυναμικής και εμπειρικών μοντέλων, για τη μελέτη της διασποράς των ατμοσφαιρικών ρύπων. (3) Ανάπτυξη και εφαρμογή διατάξεων μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων, με έμφαση στα αιωρούμενα σωματίδια και μελέτη προέλευσή τους.
Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή "Καθαρές τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων" 335/27.4.2010 τ.Γ΄. 07.07.2010
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Εφαρμογές των αρχών της Χημικής Μηχανικής για την αξιοποίηση συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πρώτων υλών, όπως θερμοχημικές διεργασίες και ολοκληρωμένα συστήματα συνδυασμένων κύκλων, πρωτογενή και δευτερογενή μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών ρυπαντών, CO2 και στερεών αποβλήτων, ανάλυση κύκλου ζωής ενεργειακών συστημάτων για την εκτίμηση τεχνολογιών περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αερίων ρύπων, CO2 και του αποτυπώματος άνθρακα.
Καθηγητή "Νέες προηγμένες Καθαρές Τεχνολογίες Καύσης" 304/16.4.2010 τ.Γ΄. 23.06.2010
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Νέες προηγμένες τεχνολογίες, διεργασίες, βιομηχανικοί καυστήρες και βιομηχανικές διατάξεις καύσης, πυρόλυσης, εξαερίωσης, αποτέφρωσης καυσίμων, στερεών, βιομάζας, αποβλήτων κλπ, καθώς και ολοκληρωμένοι και συνδυασμένοι κύκλοι παραγωγής ενέργειας. Προετοιμασία – προ-επεξεργασία καυσίμων. Τεχνολογίες καύσης με μειωμένες εκπομπές ρυπαντών (αερίων, στερεών, υγρών). Νέες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες καθώς και τεχνολογίες μέτρησης, ελέγχου και μείωσης εκπομπών σωματιδίων, βαρέων μετάλλων, υδρογονανθράκων, τοξικών ιχνο-ρυπαντών, ρύπανσης εδάφους και υπόγειων υδάτων. Εφαρμογές αρχών φαινομένων μεταφοράς και υπολογιστικών τεχνικών για την προσομοίωση των ανωτέρω διατάξεων και τεχνολογιών.
Καθηγητή "Χημικές Διεργασίες Αερίων και Υγρών Καυσίμων" 275/9.4.2010 τ.Γ΄. 15.06.2010
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Μελέτη χημικών (καταλυτικών) διεργασιών των αερίων και υγρών καυσίμων που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητάς τους, την αναβάθμιση και μετατροπή τους σε πρώτες ύλες υψηλής προστιθέμενης αξίας για παραγωγή πετροχημικών προϊόντων και την παραγωγή νέων εναλλακτικών καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον. Κύρια χαρακτηριστικά των υπό μελέτη διεργασιών αποτελούν η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και η εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων.

 

Έτος 2009
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών
Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή "Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων" 463/18.6.09 τ.Γ΄. 21.09.2009
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Αναπληρωτή Καθηγητή "Μηχανική Τροφίμων με έμφαση στις Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές" 447/15.6.09 τ.Γ΄. 15.09.2009
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Έτος 2008
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών
Καθηγητή "Οργανική Χημεία" 998/29.10.08 τ.Γ΄. 07.01.2009
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Επίκουρου Καθηγητή "Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα" 1012/31.10.08 τ.Γ΄. 07.01.2009
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Π.Δ. 407/80
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
"Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών" - 31.10.2008
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Υποχρεωτικό εαρινό μάθημα με διδασκαλία 4 ώρες εβδομαδιαίως.
Καθηγητή ή
Αναπληρωτή Καθηγητή
"Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών" 791/28.8.08 τ.Γ΄. 10.11.2008
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή "Βιοϊατρική Μηχανική" 798/29.8.08 τ.Γ΄. 10.11.2008
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα "Ενόργανη Ανάλυση Οργανικών Βιομορίων" 801/29.8.08 τ.Γ΄. 10.11.2008
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Επίκουρου Καθηγητή "Φυσική Χημεία" 671/22.7.08 τ.Γ΄. 22.10.2008
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Επίκουρου Καθηγητή "Τεχνολογία Ενεργειακών και Καταλυτικών Δράσεων και Συστημάτων" 523/3.6.08 τ.Γ΄. 04.09.2008
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Θερμικές διεργασίες μετατροπής στερεών υλικών (γαιανθράκων-βιομάζας) παρουσία ή μη καταλυτών για την παραγωγή αερίων καυσίμων και άλλων στερεών υλικών (καυσίμων ή ροφητικών). Μελέτη του μηχανισμού δράσης των καταλυτών, της επίδρασης της πορώδους δομής και της κινητικής των δράσεων αυτών. Νέα καταλυτικά υλικά με εφαρμογές στην παραγωγή νέων καυσίμων, στην αντιρρύπανση, για χρήση σαν υποστρώματα ή και αποθηκευτικά μέσα.
Αναπληρωτή Καθηγητή "Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία" 507/29.5.08 τ.Γ΄. 04.09.2008
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Οργανική Χημεία.
Αναπληρωτή Καθηγητή "Εφαρμοσμένη Αναλυτική Χημεία" 368/21.4.08 τ.Γ΄. 07.07.2008
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Εφαρμοσμένη Αναλυτική Χημεία με έμφαση στην Αναλυτική Χημεία Περιβάλλοντος.
Επίκουρου Καθηγητή "Πειραματική Μελέτη και Προσομοίωση Φυσικών και Χημικών Διεργασιών" 1095/28.12/.07 τ.Γ΄. 11.03.2008
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Αξιοποίηση/Ανάπτυξη προηγμένων μη παρεμβατικών πειραματικών τεχνικών για την μελέτη των ρευστοδυναμικών χαρακτηριστικών συσκευών φυσικών/φυσικοχημικών διεργασιών σε θεμελιώδες και μακροσκοπικό επίπεδο, καθώς και στην αξιοποίηση /ανάπτυξη λογισμικού για την προσομοίωση των φαινόμενων, το σχεδιασμό και την τεχνικοοικομική αξιολόγηση των συσκευών διεργασιών.

 

Έτος 2007
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών
Αναπληρωτή Καθηγητή "Σχεδιασμός Θερμοχημικών Διεργασιών Ανανεώσιμων και Ανακυκλούμενων Πρώτων Υλών" 953/20.11.07 τ.Γ΄. 28.01.2008
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Σχεδιασμός, Κλιμάκωση μεγέθους, Μελέτη (πειραματική και θεωρητική) καινοτόμων τεχνολογιών και μονάδων θερμοχημικής μετατροπής (πυρόλυσης-αεροποήσης-υγρής οξείδωσης κλπ) βιομάζας και απορριμμάτων/αποβλήτων, για την ανάπτυξη βιώσιμων ολοκληρωμένων/συζευγμένων συστημάτων παραγωγής βιοενέργειας, βιοκαυσίμων, Η2Ο και υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας με περιβαλλοντική ασφάλεια, ενσωματώνοντας τις νέες περιβαλλοντικές αρχές Σχεδιασμού (Green Process Engineering). Μοντελοποίηση/προσομοίωση, περιβαλλοντική και τεχνοοικονομική αξιολόγηση των παραπάνω διεργασιών και αναδυόμενων (emerging) μονάδων και τεχνολογιών. Βελτιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων, χαρακτηρισμό και εφαρμογή τους.
Λέκτορα "Δυναμική Προσομοίωση, Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση Αντιδραστήρων Πολυμερισμού και Βιοχημικών Αντιδραστήρων" 901/9.11.07 τ.Γ΄. 21.01.2008
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Ειδίκευση στη χρήση και ανάπτυξη σύγχρονων εξελιγμένων λογισμικών εργαλείων με επιτηδευμένο περιβάλλον ανοιχτής αρχιτεκτονικής για μαθηματική μοντελοποίηση αντιδραστήρων χημικών και βιοχημικών διεργασιών. Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού για βιομηχανικές διεργασίες βιοχημικών αντιδραστήρων κυτταρικών καλλιεργειών και αντιδραστήρων πολυμερισμού. Εμπειρία στον έλεγχο, ρύθμιση και βελτιστοποίηση χημικών και βιοχημικών αντιδραστήρων σε πραγματικό χρόνο και σε μεταβατικό στάδιο λειτουργίας τους κατά τη μετάβαση από την παραγωγή προϊόντος με κάποιες ποιοτικές προδιαγραφές σε άλλο με διαφορετικές προδιαγραφές.
Λέκτορα "Φυσική Χημεία Μιγμάτων" 878/5.11.07 τ.Γ΄. 14.01.2008
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Πειραματική και Θεωρητική Φυσικοχημεία με έμφαση στη Φυσικοχημεία μιγμάτων, τις ισορροπίες φάσεων και τις ιδιότητες ανάμειξης.
Καθηγητή "Ανόργανη Χημεία με έμφαση στη Χημεία Προηγμένων Υλικών" 902/9.11.07 τ.Γ΄. 15.01.2008
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Χημεία ενώσεων συναρμογής (coordination chemistry). Χημεία υπερμοριακών συστημάτων, Ανόργανα-οργανικά υβριδικά πλέγματα. Βιοανόργανα υλικά, σύνθεση, δομή, μηχανισμοί, ιδιότητες, καταλύτες και εφαρμογές, Χημεία Μεταλλοβιολογικών δράσεων. Αισθητήρες μεταλλορυπαντών. Μηχανισμοί συγκρότησης μεταλλοϊοντικών δομών.
Αναπληρωτή Καθηγητή "Βιομηχανικές Ανόργανες Πρώτες Ύλες" 902/9.11.07 τ.Γ΄. 15.01.2008
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Χημικός, Ορυκτολογικός και Τεχνολογικός χαρακτηρισμός Βιομηχανικών Ανοργάνων Πρώτων Υλών και ανοργάνων υλών γενικότερα, ιδιότητες, τροποποίηση και επεξεργασία τους με στόχο βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και άλλες εφαρμογές τους.
Αναπληρωτή Καθηγητή "Μηχανική Βιομηχανιών Τροφίμων" 902/9.11.07 τ.Γ΄. 15.01.2008
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Μηχανική διεργασιών κατεργασίας τροφίμων. Ρεολογία κατηργασμένων τροφίμων (rheology of processed foods). Χρήση Η/Υ στο σχεδιασμό, λειτουργία, έλεγχο και επίλυση προβλημάτων διεργασιών κατεργασίας τροφίμων (computer aided engineering of food processing systems). Μηχανική ψύξεως και καταψύξεως τροφίμων. Προβλήματα Μηχανικής στις διεργασίες αφυδατώσεως, συμπυκνώσεως τροφίμων (Engineering of food dehydration, evaporation, concentration). Μηχανική εκχυλίσεως (extraction), εξόλκηση (extruding) κλπ Μοντελοποίηση διεργασιών μηχανικού διαχωρισμού (mechanical separation process).
Αναπληρωτή Καθηγητή "Βιοχημική Μηχανική" 340/23-5-07 τ.Γ΄. 25.07.2007
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Κινητική βιολογικών αντιδράσεων. Μηχανική ενζύμων και ακινητοποιημένων ενζύμων. Σχεδιασμός βιοαντιδραστήρων και εφαρμογές στις διεργασίες τροφίμων, φαρμάκων κλπ. Ανάπτυξη και εφαρμογές βιοκαταλυτών και βιοδιεργασιών. Τεχνολογίες διαχωρισμών στις βιοδιεργασίες.
Αναπληρωτή Καθηγητή "Διαχείριση και βελτιστοποίηση χημικών και βιοχημικών συστημάτων με ηλεκτρονικό υπολογιστή" 343/25-5-07 τ.Γ΄. 01.08.2007
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Διαχείριση (operational research, επιχειρησιακή έρευνα), σχεδιασμός και βελτιστοποίηση με Η/Υ των φυσικών, χημικών και βιοχημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων.

 

Έτος 2006
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών
Επίκουρου Καθηγητή "Φυσικοχημεία πολυμερών, κολλοειδών και διαλυμάτων" 460/5.12.06 14.02.2007
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Επίκουρου Καθηγητή "Διεργασίες Παραγωγής Βιομηχανιών Τροφίμων" 247/13.12.05 23.02.2006
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Ολική διαχείρηση ποιότητας στις βιομηχανίες τροφίμων. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων / HACCP. Έλεγχοι Διεργασιών στην παρασκευή τροφίμων. Μοντελοποίηση διεργασιών παραγωγής με χρήση επιλυτών ροής. Μηχανική διεργασιών κατεργασίας τροφίμων (Food Process Engineering). Προβλήματα μηχανικής στις διεργασίες αφυδάτωσης, συμπύκνωσης, τηγανίσματος τορφίμων. Μηχανική ψύξης - κατάψυξης τροφίμων. Μελέτη - Σχεδιασμός. Λειτουργία Βιομηχανικής Παραγωγής Τροφίμων.

 

Έτος 2005
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών
Π.Δ. 407/80
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
"1.Εργαστήριο Υλικών (κατ'’ επιλογή Χειμερινό και Εαρινό)
2.Διαγνωστικές Μέθοδοι Μελέτης Υλικών (κατ'’ επιλογή Χειμερινό και Εαρινό)
3.Ηλεκτρονικά Υλικά (κατ’' επιλογή Εαρινό)"
- 29.07.2005
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Πλήρη απασχόληση (6 ώρες εβδομαδιαίως) για διδακτικές ανάγκες του Τμήματος.
Αναπληρωτή Καθηγητή "Φαινόμενα Μεταφοράς με έμφαση στις Διεργασίες Ανάδευσης/Ανάμιξης" 62/31.3.05 21.06.2005
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Αναπληρωτή Καθηγητή "Μελέτη Πολυφασικής Ροής, με έμφαση στο Σχεδιασμό Συσκευών Διεργασιών" 75/12.04.05 15.06.2005
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή "Νέες Προηγμένες Καθαρές Τεχνολογίες Καύσης" 13/21.1.05 31.03.2005
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή "Φαινόμενα Μεταφοράς με έμφαση στην Υπολογιστική Ρευστομηχανική" 13/21.01.05 31.03.2005
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Έτος 2004
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών
Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή "Χημικές Διεργασίες Αερίων και Υγρών Καυσίμων" 196/16.12.04 15.02.2005
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Π.Δ. 407/80
στη βαθμίδα του Λέκτορα
"1.Τεχνολογία Υλικών (υποχρεωτικό) 1,5 ώρα/εβδομάδα
2.Εργαστήριο Υλικών (κατ’' επιλογή) 1,5 ώρα/εβδομάδα "
- 10.01.2005
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Απασχόληση 50% (μερική, για 3 ώρες εβδομαδιαίως) για διδακτικές ανάγκες του Τμήματος.
Π.Δ. 407/80
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα
"1.Ηλεκτρονικά Υλικά (κατ΄ επιλογή) 3 ώρες/εβδομάδα
2.Διαγνωστικές Μέθοδοι Μελέτης Υλικών
(κατ’' επιλογή) 3 ώρες/εβδομάδα "
- 10.01.2005
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Πλήρη απασχόληση (6 ώρες εβδομαδιαίως) για τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος.

 

Έτος 2003
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών
Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή "Βιοχημική Μηχανική" 41/27.02.03 06.05.2003
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή "Περιβαλοντική Μηχανική με έμφαση στις "Διεργασίες & Τεχνολογίες Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων" 27/10.02.03 14.04.2003
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Αναπληρωτή Καθηγητή "Οργανική Χημεία" 2/10.01.03 17.03.2003
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Έτος 2002
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών
Επίκουρου Καθηγητή "Αναλυτική Χημεία - Επιστήμη Νερού" 13.9.2002 09.12.2002
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή "Ανόργανη Χημεία - Χημεία Προηγμένων Υλικών" 13.09.02 9.12.2002
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή "Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Φυσικών & Χημικών Συστημάτων" 13.09.02 09.12.2002
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Έτος 2001
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών
Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή "Σύγχρονη ενόργανη ανάλυση με έμφαση στη φασματοσκοπία, MS, NMR, EPR" 97/25.10.01 02.01.2002
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή "Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Φυσικών και Χημικών Συστημάτων" 71/1.8.01 22.10.2001
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Λέκτορα "Φυσικοχημεία Πολυμερών, Κολοειδών και Διαλυμάτων" 36/12.4.01 04.07.2001
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Έτος 2000
Ημερομηνία Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Γνωστικό Αντικείμενο Λήξη υποβολής δικαιολογητικών
Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή "Βιοχημική Μηχανική" 51/16.6.00 28.08.2000
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Εκλεκτορικά / Επιτροπές

 

Έτος 2017
Ημερομηνία Θέμα Γνωστικό αντικείμενο / Βαθμίδα Αρχείο
19.9.2017 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή (APP1571)

Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά

pdf_button
14.7.2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή (APP1571)

Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά

pdf_button
5.7.2017 Πρόσκληση για συνεδρίαση ΕΣ για την κρίση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (APP802)

Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα

pdf_button
16.6.2017 Πρόσκληση για συνεδρίαση ΕΣ για την κρίση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (APP337)

Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων

pdf_button
8.6.2017 Πρόσκληση για συνεδρίαση ΕΣ για την κρίση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (APP333)

Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων

pdf_button
8.6.2017 Πρόσκληση για συνεδρίαση ΕΣ για την κρίση στη βαθμίδα του Καθηγητή (APP328)

Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων

pdf_button
7.6.2017 Πρόσκληση για συνεδρίαση ΕΣ για την κρίση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (APP317)

Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών

pdf_button
6.6.2017 Πρόσκληση για συνεδρίαση ΕΣ για την κρίση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (APP316)

Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών

pdf_button
6.6.2017 Πρόσκληση για συνεδρίαση ΕΣ για την κρίση στη βαθμίδα του Καθηγητή (APP319)

Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών

pdf_button
12.5.2017 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή (APP802)

Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα

pdf_button
5.5.2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή (APP802)

Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα

pdf_button
2.5.2017 Παρουσιάσεις υποψηφίων για τη θέση

Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών

pdf_button
2.5.2017 Παρουσιάσεις υποψηφίων για τη θέση

Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων

pdf_button
4.4.2017 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή (APP337)

Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων

pdf_button
4.4.2017 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή (APP333)

Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων

pdf_button
4.4.2017 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του καθηγητή (APP328)

Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων

pdf_button
3.4.2017 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή (APP317)

Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών

pdf_button
3.4.2017 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή (APP316)

Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών

pdf_button
3.4.2017 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του καθηγητή (APP319)

Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών

pdf_button
27.3.2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή (APP337)

Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων

pdf_button
27.3.2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή (APP333)

Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων

pdf_button
27.3.2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του καθηγητή (APP328)

Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων

pdf_button
27.3.2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή (APP317)

Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών

pdf_button
27.3.2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή (APP316)

Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών

pdf_button
27.3.2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του καθηγητή (APP319)

Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών

pdf_button
17.2.2017 Δοκιμαστικό Μάθημα υποψήφιας για τη βαθμίδα του καθηγητή Δρ. Ελένης Κυριαζή

Οργανική Χημεία

pdf_button

 

Έτος 2015
Ημερομηνία Θέμα Γνωστικό αντικείμενο / Βαθμίδα Αρχείο
26.2.2015 Δοκιμαστικό Μάθημα υποψηφίου αν.καθηγητή κ.Βασίλειου Καραγκούνη

Αναλυτική Χημεία με Έμφαση στην Επιστήμη του Νερού

pdf_button
6.2.2015 Πρόσκληση συνεδρίασης εκλεκτορικού για εκλογή Επ.Καθηγητή

Μηχανική συμπεριφορά των υλικών / Επίκουρος Καθηγητής

pdf_button

 

 

Έτος 2014
Ημερομηνία Θέμα Γνωστικό αντικείμενο / Βαθμίδα Αρχείο
4.11.2014 Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής

Μηχανική συμπεριφορά των υλικών / Επίκουρος Καθηγητής

pdf_button
12.11.2014 Πρόσκληση συνεδρίασης εκλεκτορικού για ορισμό 3μελούς

Μηχανική συμπεριφορά των υλικών / Επίκουρος Καθηγητής

pdf_button
4.11.2014 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος της Γ.Σ.Ε.Σ. αρ. 2/31-10-2014

Μηχανική συμπεριφορά των υλικών / Επίκουρος Καθηγητής

pdf_button
18.03.2014 Αλληλογραφία με ΑΔΙΠ

Πειραματική Μελέτη και Προσομοίωση Φυσικών και Χημικών Διεργασιών / Αναπληρωτής Καθηγητής

pdf_button
18.03.2014 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος της Γ.Σ.Ε.Σ. αρ. 6/14-03-2014

Πειραματική Μελέτη και Προσομοίωση Φυσικών και Χημικών Διεργασιών / Αναπληρωτής Καθηγητής

pdf_button

 

Έτος 2013
Ημερομηνία Θέμα Γνωστικό αντικείμενο / Βαθμίδα Αρχείο
15.11.2013 Αλληλογραφία με ΑΔΙΠ

Φυσικοχημεία πολυμερών, κολλοειδών και διαλυμάτων / Αναπληρωτής Καθηγητής

pdf_button
15.11.2013 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος της Γ.Σ.Ε.Σ. αρ. 2/15-11-2013

Φυσικοχημεία πολυμερών, κολλοειδών και διαλυμάτων / Αναπληρωτής Καθηγητής

pdf_button
21.10.2013 Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής

Μηχανική Συμπεριφορά των Υλικών / Επίκουρος Καθηγητής

pdf_button
17.10.2013 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος της Γ.Σ.Ε.Σ. αρ. 1/11-10-2013

Μηχανική Συμπεριφορά των Υλικών / Επίκουρος Καθηγητής

pdf_button
20.05.2013 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος της Γ.Σ.Ε.Σ. αρ. 10/17-05-2013

Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία-Φυσικά Προϊόντα / Επίκουρος Καθηγητής

pdf_button
20.05.2013 Αλληλογραφία με ΑΔΙΠ

Σχεδιασμός θερμοχημικών διεργασιών ανανεώσιμων και ανακυκλούμενων πρώτων υλών / Καθηγητής

pdf_button
20.05.2013 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος της Γ.Σ.Ε.Σ. αρ. 10/17-05-2013

Σχεδιασμός θερμοχημικών διεργασιών ανανεώσιμων και ανακυκλούμενων πρώτων υλών / Καθηγητής

pdf_button
20.05.2013 Αλληλογραφία με ΑΔΙΠ

Βιομηχανικές Ανόργανες Πρώτες Ύλες / Καθηγητής

pdf_button
20.05.2013 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος της Γ.Σ.Ε.Σ. αρ. 10/17-05-2013

Βιομηχανικές Ανόργανες Πρώτες Ύλες / Καθηγητής

pdf_button

 

Έτος 2012
Ημερομηνία Θέμα Γνωστικό αντικείμενο / Βαθμίδα Αρχείο
17.12.2012 Έγκριση εξωτερικών κριτών

Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία-Φυσικά Προϊόντα / Επίκουρος Καθηγητής

pdf_button
17.12.2012 Έγκριση εξωτερικών κριτών

Βιομηχανικές Ανόργανες Πρώτες Ύλες / Καθηγητής

pdf_button
17.12.2012 Έγκριση εξωτερικών κριτών

Σχεδιασμός θερμοχημικών διεργασιών ανανεώσιμων και ανακυκλούμενων πρώτων υλών / Καθηγητής

pdf_button
09.04.2012 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος της Γ.Σ.Ε.Σ. αρ. 7/28-05-2012

Ηλεκτροχημεία / Αναπληρωτής Καθηγητής

pdf_button
11.05.2012 Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής

Μηχανική Συμπεριφορά των Υλικών / Επίκουρος Καθηγητής

pdf_button
10.04.2012 Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής

Διεργασίες Παραγωγής Βιομηχανικών Τροφίμων / Αναπληρωτής Καθηγητής

pdf_button
09.04.2012 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος της Γ.Σ.Ε.Σ. αρ. 6/9-04-2012

Μηχανική Συμπεριφορά των Υλικών / Επίκουρος Καθηγητής

pdf_button
02.04.2012 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος της Γ.Σ.Ε.Σ. αρ. 5/26-03-2012

Διεργασίες Παραγωγής Βιομηχανιών Τροφίμων / Αναπληρωτής Καθηγητής

pdf_button
19.01.2012 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος της Γ.Σ.Ε.Σ. αρ. 3/16-12-2011

Καθαρές τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων / Επίκουρος Καθηγητής

pdf_button
19.01.2012 Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής

Καθαρές τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων / Αναπληρωτής Καθηγητής

pdf_button
19.01.2012 Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής

Καθαρές τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων / Επίκουρος Καθηγητής

pdf_button
12.01.2012 Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την κρίση της εξέλιξης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σ. Παρά.

Μελέτη πολυφασικής ροής, με έμφαση στο σχεδιασμό συσκευών διεργασιών

pdf_button

 

Έτος 2011
Ημερομηνία Θέμα Γνωστικό αντικείμενο / Βαθμίδα Αρχείο
09.12.2012 Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την κρίση της εξέλιξης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σ. Παρά.

Μελέτη πολυφασικής ροής, με έμφαση στο σχεδιασμό συσκευών διεργασιών

pdf_button
02.12.2011 Πρόσκληση για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σ. Παρά.

Μελέτη πολυφασικής ροής, με έμφαση στο σχεδιασμό συσκευών διεργασιών

pdf_button
18.11.2011 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος της Γ.Σ.Ε.Σ. αρ. 1/18-11-2011

Μελέτη πολυφασικής ροής, με έμφαση στο σχεδιασμό συσκευών διεργασιών / Καθηγητή

pdf_button
22.06.2011 Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την κρίση για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Eπίκουρου Kαθηγητή του κ. Κ. Καρατάσου.

Φυσικοχημεία Πολυμερών Κολλοειδών, Διαλυμάτων

pdf_button
08.06.2011 Πρόσκληση για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την κρίση για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Eπίκουρου Kαθηγητή του κ. Κ. Καρατάσου.

Φυσικοχημεία Πολυμερών Κολλοειδών, Διαλυμάτων

pdf_button
02.06.2011 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος για την κρίση για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Eπίκουρου Kαθηγητή του κ. Κ. Καρατάσου.

Φυσικοχημεία Πολυμερών Κολλοειδών, Διαλυμάτων

pdf_button

 

Έτος 2010
Ημερομηνία Θέμα Γνωστικό αντικείμενο / Βαθμίδα Αρχείο
03.11.2010 Ορισμός τριμελών εισηγητικών επιτροπών για τη πλήρωση θέσεων μελών Δ.Ε.Π.
 1. Χημικές Διεργασίες Αερίων και Υγρών Καυσίμων / Καθηγητή
 2. Νέες Προηγμένες Καθαρές Τεχνολογίες Καύσης / Καθηγητή
 3. Εφαρμογή των αρχών της Χημικής Μηχανικής στο σχεδιασμό κλιμακούμενων βιοδιεργασιών / Αναπληρωτή Καθηγητή
 4. Περιβάλλον - αέρια ρύπανση / Λέκτορα
 5. Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά / Λέκτορα
 6. Καθαρές τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων / Αναπληρωτή Καθηγητή
 7. Καθαρές τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων / Επίκουρου Καθηγητή
pdf_button
21.10.2010 Νέα εκλεκτορικά σώματα της Γ.Σ.Ε.Σ. αρ. 1/11-10-2010
 1. Χημικές Διεργασίες Αερίων και Υγρών Καυσίμων / Καθηγητή
 2. Νέες Προηγμένες Καθαρές Τεχνολογίες Καύσης / Καθηγητή
 3. Εφαρμογή των αρχών της Χημικής Μηχανικής στο σχεδιασμό κλιμακούμενων βιοδιεργασιών / Αναπληρωτή Καθηγητή
 4. Περιβάλλον - αέρια ρύπανση / Λέκτορα
 5. Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά / Λέκτορα
 6. Καθαρές τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων / Αναπληρωτή Καθηγητή
 7. Καθαρές τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων / Επίκουρου Καθηγητή
pdf_button

Εκλογές / Διορισμοί / Ανάληψη καθηκόντων

Έτος 2017
Ημερομηνία Θέμα
07.2017 Διορίστηκε η Καθηγήτρια Α. Κόταλη
07.2017 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα"
06.2017 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων"
06.2017 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων"
06.2017 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων"
06.2017 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών"
06.2017 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών"
06.2017 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών"
03.2017 Διορίστηκε η Καθηγήτρια Ρ. Τζήμου-Τσιτουρίδου

 

Έτος 2016
Ημερομηνία Θέμα
07.2016 Διορίστηκε ο καθηγητής Μ. Γεωργιάδης
07.2016 Διορίστηκε ο Καθηγητής Σ. Γιάντσιος
05.2016 Διορίστηκε ο Επίκουρος Καθηγητής Χ. Χατζηδούκας

 

Έτος 2015
Ημερομηνία Θέμα
10.2015 Εντάχθηκε στο Τμήμα με μετάκληση από το Παν.Δυτ.Μακεδονίας ο Καθηγητής Κ. Κικκινίδης
10.2015 Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Μήτρακας
08.2015 Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δ. Χριστόφιλος
04.2015 Διορίστηκε ο Επίκουρος Καθηγητής Γ. Τριανταφυλλίδης
02.2015 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογιών στο γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική συμπεριφορά των υλικών"

 

Έτος 2014
Ημερομηνία Θέμα
10.2014 Διορίστηκε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μουζά
07.2014 Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Καρατάσος
03.2014 Διορίστηκε η Καθηγήτρια Α. Ζαμπανιώτου
02.2014 Διορίστηκε ο Καθηγητής Κ. Σικαλίδης
02.2014 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογιών στο γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική συμπεριφορά των υλικών"
01.2014 Διορίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη βαθμίδα του Λέκτορα ο Δρ. Ι. Τσιβιντζέλης

 

Έτος 2013
Ημερομηνία Θέμα
12.2013 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογιών στο γνωστικό αντικείμενο "Καθαρές τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων"
12.2013 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογιών στο γνωστικό αντικείμενο "Καθαρές τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων"
09.2013 Μετακινήθηκε στο Τμήμα από το Γενικό Τμήμα ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Δ. Χριστόφιλος
09.2013 Μετακινήθηκε στο Τμήμα από το Γενικό Τμήμα ο Καθηγητής κ. Γ. Κουρούκλης
07.2013 Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Αδαμόπουλος
04.2013 Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Κυριάκου
01.2013 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογιών στο γνωστικό αντικείμενο "Διεργασίες Παραγωγής Βιομηχανικών Τροφίμων"
01.2013 Διορίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ο Δρ. Μ. Γεωργιάδης

 

Έτος 2012
Ημερομηνία Θέμα
10.2012 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Χημείας στο γνωστικό αντικείμενο "Ηλεκτροχημεία"
10.2012 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογιών στο γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Συμπεριφορά των Υλικών"
07.2012 Διορίστηκε ο Καθηγητής Σπ. Παράς
05.2012 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Kαθηγητή του Τομέα Α.Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο "Μελέτη πολυφασικής ροής, με έμφαση στο σχεδιασμό συσκευών διεργασιών"

 

Έτος 2011
Ημερομηνία Θέμα
11.2011 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Χημείας με γνωστικό αντικείμενο "Φυσικοχημεία Πολυμερών, Κολλοειδών, Διαλυμάτων"
07.2011 Διορίστηκε η Καθηγήτρια Α. Λεμονίδου
07.2011 Διορίστηκε ο Καθηγητής Α. Κωνσταντόπουλος
06.2011 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Λέκτορα του Τομέα Χημείας με γνωστικό αντικείμενο "Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά"
03.2011 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογιών με γνωστικό αντικείμενο "Νέες Προηγμένες Καθαρές Τεχνολογίες Καύσης"
03.2011 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογιών με γνωστικό αντικείμενο "Χημικές Διεργασίες Αερίων και Υγρών Καυσίμων"
02.2011 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογιών με γνωστικό αντικείμενο "Καθαρές Τεχνολογίες Αξιοποίησης Συμβατικών και Μη Συμβατικών Ενεργειακών Πόρων"
02.2011 Ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα του Λέκτορα της Δρ. Ε. Γκίκα (τομέας Χημείας)
01.2011 Ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα του Καθηγητή του Δρ. B. Ζασπάλη (τομέας Τεχνολογιών)
01.2011 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Λέκτορα του Τομέα Χημείας με γνωστικό αντικείμενο "Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά"

 

Έτος 2010
Ημερομηνία Θέμα
12.2010 Διορίστηκε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Αγγελή
12.2010 Αποτέλεσμα εκλογής για τη βαθμίδα του Λέκτορα του Τομέα Τ.Φ.Δ.Ε.Θ. με γνωστικό αντικείμενο "Περιβάλλον – αέρια ρύπανση"
11.2010 Διορίστηκε η Λέκτορας Ε. Γκίκα
11.2010 Διορίστηκε ο Καθηγητής Β. Ζασπάλης
06.2010 Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Σικαβίτσας
06.2010 Διορίστηκε ο Λέκτορας Χρ. Χατζηδούκας

 

Έτος 2009
Ημερομηνία Θέμα
11.2009 Διορίστηκε ο Ομότιμος Καθηγητής Βασ. Παπαγεωργίου
07.2009 Διορίστηκε ο Καθηγητής Μ. Σταματούδης
07.2009 Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σπ. Ζλατάνος
07.2009 Διορίστηκε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρ. Τζήμου-Τσιτουρίδου
07.2009 Διορίστηκε η Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Ασημοπούλου
07.2009 Διορίστηκε ο Επίκουρος Καθηγητής Χ. Λάμπρου
07.2009 Διορίστηκε ο Επίκουρος Καθηγητής Γ. Σταυρόπουλος
07.2009 Διορίστηκε η Λέκτορας Δ. Μισοπολινού
03.2009 Διορίστηκε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Ζαμπανιώτου
03.2009 Διορίστηκε ο Επίκουρος Καθηγητής Σπ. Χατζησπύρου

 

Έτος 2008
Ημερομηνία Θέμα
09.2008 Διορίστηκε ο Καθηγητής Α. Σαλίφογλου
09.2008 Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Σικαλίδης
09.2008 Διορίστηκε η Επίκουρη Καθηγήτρια Αικ. Μουζά
06.2008 Εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής Φυσικοχημείας Πολυμερών Κολλοειδών, Διαλυμάτων,
ο Δρ. Κ. Καρατάσος
05.2008 Εκλέχτηκε Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημικής Μηχανικής, ο Δρ. Β. Σικαβίτσας
05.2008 Εκλέχτηκε Καθηγητής Ανόργανης Χημείας, ο Δρ. Α. Σαλίφογλου

 

Έτος 2006
Ημερομηνία Θέμα
09.2006 Ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Δρ. Στ. Γιάντσιου (τομέας Τ.Φ.Δ.Ε.Θ.)
04.2006 Εκλογή και ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Επίκουρου Καθηγητή κ. Ι. Μαρκόπουλου (τομέας Τ.Φ.Δ.Ε.Θ.)
01.2006 Εκλογή και ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Επίκουρου Καθηγητή κ. Σπ. Παρά (τομέας Α.Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε.)

 

Έτος 2005
Ημερομηνία Θέμα
11.2005 Εκλογή και ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Επίκουρης Καθηγήτριας κα. Α. Λεμονίδου (τομέας Τεχνολογιών)
09.2005 Εκλογή και ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα του Καθηγητή του Δρ. Σπ. Αναστασιάδη (τομέας Τεχνολογιών)
08.2005 Εκλογή και ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα του Λέκτορα της Δρ. Α. Ασημοπούλου (τομέας Χημείας)

 

Έτος 2004
Ημερομηνία Θέμα
08.2004 Εκλογή και ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα του Καθηγητή του Δρ. Π. Νταουτίδη (τομέας Α.Σ.Χ.Ρ.Δ.Ε.)

 

Έτος 2003
Ημερομηνία Θέμα
12.2003 Εκλογή και ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Δρ. Α. Σαλίφογλου (τομέας Χημείας)
09.2003 Εκλογή και ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Επίκουρης Καθηγήτριας κα. Α. Κόταλη (τομέας Χημείας)
09.2003 Εκλογή και ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Επίκουρης Καθηγήτριας κα. Μ. Μπακόλα-Χριστιανοπούλου (τομέας Χημείας)
05.2003 Ένταξη στη βαθμίδα του Λέκτορα της Επιστημονικής Συνεργάτιδας κα. Αικ. Μουζά (τομέας Α.Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε.)
03.2003 Εκλογή και ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα του Λέκτορα του Δρ. Κ. Καρατάσου (τομέας Χημείας)

 

Έτος 2001
Ημερομηνία Θέμα
11.2001 Εκλογή και ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα του Καθηγητή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κα. Μ. Λιακοπούλου (τομέας Χημείας)

 

Έτος 2000
Ημερομηνία Θέμα
09.2000 Ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Δρ. Ν. Στοφόρος με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Βιομηχανιών Τροφίμων" (τομέας Τεχνολογιών)
06.2000 Ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Δρ. Ελ. Καστρινάκη (τομέας Τ.Φ.Δ.Ε.Θ.)
06.2000 Εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Λέκτορα κ. Β. Καμπασακάλη, με γνωστικό αντικείμενο "Αναλυτική Χημεία" (Γ.Σ. 14/02.06.2000)
06.2000 Ένταξη στη βαθμίδα του Λέκτορα του Επιστημονικού Συνεργάτη κ. Κ. Αδαμόπουλο με γνωστικό αντικείμενο "Διεργασίες παραγωγής Βιομηχανιών Τροφίμων (Γ.Σ. 15/30.06.2000)
02.2000 Εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Δρ. Ν. Στοφόρου με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Βιομηχανιών Τροφίμων" (τομέας Τεχνολογιών)
02.2000 Προήχθη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ο Δρ. Ελ. Καστρινάκης (τομέας Τ.Φ.Δ.Ε.Θ.)

 

Έτος 1999
Ημερομηνία Θέμα
05.1999 Εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή του Δρ. Χρ. Φλούδα με γνωστικό αντικείμενο "χεδιασμός, βελτιστοποίηση και Ρύθμιση φυσικών και χημικών συστημάτων με τη βοήθεια Η/Υ"

Αποχωρήσεις

Ημερομηνία Θέμα
08.2016 Συνταξιοδοτήθηκε ο καθηγητής κ. Γ. Κουρούκλης (Τομέας Τεχνολογιών)
08.2016 Συνταξιοδοτήθηκε η Καθηγήτρια κ. Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου Τομέας Χημείας)
08.2016 Συνταξιοδοτήθηκε ο Καθηγητής κ. Μ. Σταματούδης (Τομέας Τ.Φ.Δ.Ε.Θ.)
08.2016 Συνταξιοδοτήθηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κ. Αδαμόπουλος (Τομέας Τεχνολογιών)
08.2016 Συνταξιοδοτήθηκε ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Σ. Χατζησπύρου (Τομέας Χημείας)
08.2015 Συνταξιοδοτήθηκε ο καθηγητής κ. Κ. Κυπαρισσίδης (Τομέας Α. Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε.)
08.2015 Συνταξιοδοτήθηκε ο καθηγητής κ. Κ. Σικαλίδης (Τομέας Χημείας)
01.2014 Συνταξιοδοτήθηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ε. Καστρινάκης (Τομέας Τ.Φ.Δ.Ε.Θ.)
01.2014 Συνταξιοδοτήθηκε η Λέκτορας κα. Δ. Μισοπολινού (Τομέας Χημείας)
08.2012 Συνταξιοδοτήθηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Σπ. Ζλατάνος (Τομέας Χημείας)
08.2011 Συνταξιοδοτήθηκε ο Καθηγητής κ. Γ. Σακελλαρόπουλος (Τομέας Τεχνολογιών)
04.2010 O Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Μαρκόπουλος μετατέθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
10.2008 O Kαθηγητής Σπ. Αναστασιάδης υπέβαλε την παραίτησή του στο Τμήμα (έχει εκλεγεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης)
08.2006 Ο Καθηγητής Πρ. Νταουτίδης υπέβαλε την παραίτησή του στο τμήμα
08.2005 Συνταξιοδοτήθηκε ο Καθηγητής κ. Α. Καράμπελας (Τομέας Α.Σ.Χ.Ρ.Δ.Ε.)
08.2005 Συνταξιοδοτήθηκε ο Καθηγητής κ. Ι. Βασάλος (τομέας Τεχνολογιών)
08.2003 Συνταξιοδοτήθηκε ο Καθηγητής κ. Ν. Πλατάκης (τομέας Τεχνολογιών)
08.2001 Συνταξιοδοτήθηκε ο Καθηγητής κ. Α. Αναγνωστόπουλος (τομέας Χημείας)
09.2000 Μη αποδοχή διορισμού από Καθηγητή κ.Χρ. Φλούδα στη θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός βελτιστοποίηση και ρύθμιση φυσικών και χημικών συστημάτων με τη βοήθεια Η.Υ.» (Η θέση παραμένει κενή και θα επαναπροκηρυχθεί μόλις δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η μη αποδοχή διορισμού)
09.2000 Συνταξιοδοτήθηκε ο Καθηγητής κ. Πρ. Μπεκιάρογλου (τομέας Χημείας)

 

 

Νέα

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits